Stikkordliste

Stikkordliste læreverk, 30.4.2010

 

Tabellen nedenfor er vesentlig kortere enn stikkordlisten i læreboken og bør derfor brukes i tillegg til og ikke i stedet for listen i boken. Mange av oppgavene i boken og på nettsiden inneholder mange poenger. I listen nedenfor er oppgavene plassert ut fra ett eller to hovedpoenger.

 

 

Stikkord

Bok

Nettside

Tekst

Oppgave

(kap.nr.)

Oppgave

(kap.nr.)

Alternativkostnad

39; 195

2.1; 2.2; 2.6

1.7; 5.5; 9.10

Anleggskapital

63

2.1; 9.1

2.6; 9.10

Annuitet

136; 210

3.6

3.4

Annuitetslån

60; 88; 273

3.7

2.5; 3.3; 8.3

Annuitetsmetode

255;259; 409

3.6; 5.4; 5.5; 6.1

4.3; 5.3

Arbeidskapital

67; 256; 435

2.7; 2.8; 5.3; 5.4; 8.2

2.2; 2.5; 9.1; 9.3; 9.9

Avdragsform

272

2.8; 5.7

 

Avskrivning

92

2.6; 2.7; 5.6

2.5; 2.6; 2.7

Balanse

35; 390

8.1

1.6; 8.1

Beslutningshierarki

40

 

1.8

Beslutningstre

365

6.5

6.4

Beta

358; 360; 363

7.2; 7.3; 7.4;7.5

7.2; 7.5; 7.8

Budsjettering

37; 55

4.8; 5.2; 5.6; 6.1; 6.2; 8.4

2.1; 2.5; 5.5; 7.2; 10.3

Dekningsbidrag

30

1.4

1.4

Differansekontantstrøm

62

5.9

10.3

Diversifisering

357

7.3

7.3; 7.6

Dividende

411

8.5

8.6

Egenkapitalmetoden

372; 402; 404;411

2.7; 6.1; 6.2; 9.2

1.2; 7.4; 7.9; 8.4

Finansieringsprosjekt

13; 208; 260

7.6; 8.5

1.1; 3.8; 4.2; 5.6; 5.7; 5.8; 10.1

Finansinvestering

41

3.1; 3.2; 5.10; 7.4

1.1; 3.9; 3.5; 3.11;8.5; 9.2; 10.8

Følsomhetsanalyse

312; 365

6.1; 6.2; 6.3

6.1; 6.6; 8.7; 9.7

Gjeldsgrad

391; 298

8.2; 8.3

9.2

Gjennomsnittskostnad

33

 

1.5

Gjensidig utelukkende prosjekter

32; 214

4.6; 4.7; 5.9; 6.3; 9.2

1.8; 5.8; 7.7; 9.4; 10.3; 10.4; 10.7

Grovvurdering

409; 479

1.1; 5.5; 6.1

2.10; 5.5; 6.1; 9.5

Inflatere/Deflatere

82

2.4; 2.5; 3.5

2.3

Inntekt/ Innbetaling

28; 29

 

1.2; 1.3

Internrentemetoden

205; 208

4.3; 4.4; 4.5

4.1; 4.4; 4..6; 4.8

Kapitalforbruk, årlig

225; 254

5.3

4.10; 5.2; 5.3; 9.5

Kapitalkostnad

195; 213; 345;406

3.9; 7.3; 7.5; 7.6

7.4; 7.9

Kapitalrasjonering

227

 

4.9

Kapitalverdimodellen

365; 404

7.3; 7.4; 7.5

7.7

Kontantrabatt

442

9.3

 

Kontantstrøm

14; 30; 60; 246

2.7; 2.8

2.1; 2.5; 2.6

Kostnad/Utbetaling

28

2.6

1.2; 1.3

Kritisk verdi

315

6.1; 6.3; 9.1

2.6; 6.1

Kvantumsrabatt

438

9.2

9.4; 10.3; 10.6

Livssykluskostnad

256

5.3

4.10; 5.2; 5.3;

Marginalkostnad

33

 

1.5

Multiplikatormetoden

141

3.9

 

Nåverdimetoden

14; 132; 192; 197; 246; 249

1.2; 3.4; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 6.3; 8.4

3.6; 4.1; 4.5; 4.6; 7.2

Obligasjonslån

276

5.10

3.4

Optimal levetid

447

9.4

9.8

Prisstigning, generell og spesiell

83; 174

2.4; 2.5

2.3; 2.4; 2.8

Realinvestering

41

1.3

1.1; 9.6; 10.5

Rente, effektiv

259;406

4.9; 5.7; 5.8; 5.10

5.4;

Rente, kort

164

3.8; 9.2; 9.3

5.1; 9.2

Rente, reell

171

5.4; 5.7; 8.4

 

Rentes rente

125

3.1; 3.3

 

Rente varierende

169

4.8; 4.9

3.5; 3.10

Resultat

30; 56

1.4; 1.5

1.6

Risiko, relevant og irrelevant

331; 355; 356

7.1; 7.3; 7.7

7.1

Scenarioanalyse

322

6.4

6.2

Selvkost

30

1.4

 

Simulering

324: 365

 

6.3

Skatt

91; 400

2.6; 2.7, 5.6

 

Sluttverdi

124; 251

3.1; 3.2; 3.3

3.1; 3.2

Sunk cost

66; 483

2.3

 

Tilbakebetalingsmetoden

219; 222

4.7

7,4; 7.9

Totalkapitalmetoden

373; 406

7.6

7.6

Underskudd, fremføring

95

 

2.9

Utbetaling

28

 

1.2; 1.3

WACC

406

7.6

7.4; 7.9

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern