Litteratur

litteratur.jpg

Finans

 • Berk, J. P. DeMarzo og J. Harford (2009), Fundamentals of corporate finance, Pearson International
 • Boye, K. og S. Koekebakker (2006), Finansielle emner, Cappelen akademisk forlag
 • Brealey, R. A., S. C. Myers  og A. J. Marcus (2006), Fundamentals of corporate finance, McGraw-Hill
 • Bredesen, I. (2005), Investering og finansiering, Gyldendal akademisk
 • Bøhren, Ø. og D. Michalsen (2006), Finansiell økonomi. Teori og praksis, Skarvet forlag
 • Ross, S. A.,  R. W. Westerfield og B. D. Jordan (2008), Essentials of corporate finance, Irwin/McGraw-Hill

 

Finansregnskap

 • Langli, J. C. og J. T. Tellefsen (2005), Årsregnskapet, Gyldendal akademisk
 • Kristoffersen, T. (2008), Regnskapsteori, Fagbokforlaget


Skatt

 • Brudvik, A. (2009), Skatterett for næringsdrivende, Cappelen akademisk forlag
 • Kildal, T. og A. Aa. Skaar (2005), Bedriftsskatterett, Gyldendal akademisk


Statistikk

 • Lillestøl, J. (1997), Sannsynlighetsregning og statistikk med anvendelser, Cappelen akademisk forlag
 • Wenstøp, F. (2007), Statistikk og dataanalyse, Tano Aschehoug


Strategi

 • Ghemawat, P. (2001), Strategy and the business landscape, Pearson Prentice Hall
 • Grant, R. M. (2008), Contemporary strategy analysis, Blackwell Publishing


Finansmodellering med regneark

 • Benninga, S. Z. (2008), Financial modeling, The MIT Press
 • Holden, C.W. (2002), Spreadsheet modeling in corporate finance, Prentice-Hall

 

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern