Autogiro

Autogiro

Resultatet i lærebokens oppgave 1.1 var at det lønner seg for kunden å bruke autogiro når han skal betale abonnement på BA. Du har nå lært nok til å kunne beregne hvor mye kunden tjener på å betale med autogiro kontra årlig betaling.

 1. Bruk av autogiro fremfor årlig betaling er et finansieringsprosjekt. Beregn effektiv rente og nåverdien ved 3 % p.a. for dette prosjektet (2 059 kontant eller 169 hver måned i tolv måneder). Presiser hva slags kapitalkostnad du bruker.
 2. Du er ansatt i et skadeforsikringsselskap. Tradisjonelt har kundene betalt forsikring årlig forskuddsvis. Selskapet ditt vurderer nå å tilby kundene autogiro med effektiv rente lik null. Et argument mot dette er at forsikringsselskapene mister finansinntekter fordi de ikke kan plassere de forskuddsbetalte premiene i finansinvesteringer. Et argument for autogiro er at mange konkurrenter gir dette tilbudet allerede. Dessuten øker noen kunder trolig lettere forsikringsdekningen sin når de slipper å få hele premien i en stor utbetaling. Beregn nåverdien (ved en kapitalkostnad på 3 %) for en kunde som har en årlig premie på kr 36 000 kroner dersom han går over til autogiro. Presiser hva slags kapitalkostnad du bruker.
 3. Gjenta beregningen for denne kunden sett fra selskapets side. Kommenter resultatet i forhold til delspørsmål b.
 4. På linken BBS Nordic finner du disse fordelene for partene:

  For betaleren:
  • Konto belastet automatisk på forfallsdato
  For betalingsmottakeren:
  • Slipper manuelt arbeid med utsendelse av papirfakturaer
  • Sikrer at kundene betaler til rett tid
  • Færre purringer
  • Lavere tap på utestående fordringer

  Alle disse argumentene ligger utenfor vår analyse (jf. lærebokens side 481), men skal likevel tillegges vekt. I fordelslisten for mottakeren er i alle fall ett potensielt viktig argument utelatt. Hvilket?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern