Kurs og rente

Den amerikanske sentralbanken skal i slutten av 2010 og starten av 2011 kjøpe tilbake statsobligasjoner med lang resterende løpetid (3 år, 5 år osv.) for hele 75 milliarder dollar hver måned de neste åtte månedene. Til sammen skal det altså kjøpes statsobligasjoner for 600 mrd dollar eller om lag 3,6 billioner kroner.

Hvordan vil et slikt kjøp av obligasjoner påvirke rentenivået i fastrentemarkedene i USA med tilsvarende løpetid som de obligasjonene sentralbanken kjøper? Forklar mekanismen, dvs. hva slags sammenheng det er mellom sentralbankens kjøp av obligasjoner og rentenivået i fastrentemarkedet.

Denne oppgaven ble gitt av førsteamanuensis Lars Håkonsen til finanseksamen ved Høgskolen i Telemark høsten 2010.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern