Best å leie?

verktoykasse2.jpg Se video på Dagens Næringsliv TV

Hint:
• Del 5.9, side 280
• Tabell 5.5, side 261

Stikkord:
• Leasing – side 280
• Skatt – side 91

Kommentar:
Her dreier det seg om å leie kontra eie den boligen du bor i. Fordelen ved å leie er at du slipper utbetalinger til vedlikehold og finansiering. I et fallende boligmarked unngår du også verditapet på boligen.

Ulempen ved å leie er at du ikke får redusert skatt gjennom fradrag for renter i skattbar inntekt (du får skattefradrag for renter, men ikke for leie). Dessuten går du glipp av en verdiøkning i et stigende boligmarked.

Fordelen ved å leie fremfor å eie er derfor større jo mindre inntektsskatt du betaler, jo mindre kredittverdig du er, og jo svakere boligmarkedet er.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern