Oppgave 7H.4

 

Eikefat.jpgEn prosjektanalyse gjennomført i AS Vingrossisten viser at nyetablering i Drammen eller Flaskebekk trolig gir en årlig reell kontantstrøm fra driften etter skatt på 8 mill. kroner over seks år. Selskapet må investere i et lagerbygg som koster 40 mill. kroner. Bygget har neppe noen verdi etter seks år. Lageret blir 60 % lånefinansiert til en reell lånerente før skatt på 5 %. AS Vingrossisten setter et realavkastningskrav til egenkapitalen på 10 % etter skatt. Skattesatsen er 28 %.

 


Foto: ScandinavianStockPhoto

  1. Hva er reell internrente på forventet kontantstrøm fra driften etter skatt?
  2. Er prosjektet lønnsomt?

 

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern