Oppgave 3H.2

  1. Beregn sluttverdien av 1 krone ved disse kombinasjonene av rentesats og antall perioder:

    Rentesats, % 1 5 8 12 12 13,5 13
    Antall perioder 4 8 3 12 15 4 5,5
  2. Sammenlign svarene på spørsmål a medr_formel.jpg-verdiene i rentetabell 1. Kommenter eventuelle forskjeller.

  3. Rentetabellensr_formel.jpgviser sluttverdien av 1 krone. Hvorfor er det ikke utarbeidet tabeller for sluttverdien av andre beløp enn 1 krone? Trengs det andre tabeller hvis du skal beregne sluttverdien av innskudd i euro, dollar eller yen?

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern