Oppgave 3H.3

 

Et lån på 400 000 kroner skal tilbakebetales som årlige etterskuddsannuiteter, og du får valget mellom disse tre kombinasjonene:

Rentesats, % 4 5 6
Avdragstid, år 3 7 12

  1. Beregn årlig annuitet ved de tre betalingsmulighetene.
  2. Hva skjer med annuitetsbeløpene dersom lånebeløpet øker med 20 %, 50 % og 100 %? Begrunn svaret.

Du gjennomgår din private økonomi og konkluderer med at du trenger 12 års avdragstid. Det maksimale årlige annuitetsbeløpet du kan greie, er 35 000 kroner.

  1. Hvor stort lån kan du maksimalt ta opp når rentesatsen er 6 %?

Du vil nødig redusere lånebeløpet fra de opprinnelige 400 000 kroner. Derfor bestemmer du deg for å undersøke om andre banker har lengre avdragstid.

  1. Hvor lang må avdragstiden være dersom et årlig beløp på 35 000 skal nedbetale et lån på 400 000 til 6 % rente?
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern