2 Budsjettering

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. vignett-kap2.jpgforklare hvorfor prosjektanalyser baserer seg på likviditet og ikke resultat
  2. konstruere en differansekontantstrøm og forklare hva den viser
  3. budsjettere prosjektets arbeidskapital og dens likviditetseffekt
  4. bruke prosjektdata til å budsjettere kontantstrøm fra driften
  5. forklare hvordan generell og spesiell prisstigning påvirker nominell og reell kontantstrøm
  6. ta hensyn til finansiering og skatt ved budsjettering av kontantstrømmen
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern