Innskuddsrente

verktoykasse2.jpg Les artikkelen på DN.no.

Hint:
• Del 10.8, side 493
• Figur 10.4, side 496

Stikkord:
• Likevekt – side 496

Kommentar:
Positive nåverdier gror ikke på trær i et konkurranseutsatt marked. Det er derfor oppsiktvekkende at det her tilbys sparerente på 10,35 % når markedsrenten for risikofri sparing er ca. 4 %. Tilbyder vil nok derfor snart gå konkurs eller ha andre hensikter enn å levere innskuddet tilbake når spareperioden er over. Derfor er det ikke overraskende at Kredittilsynet kaller dette for et ”åpenbart forsøk på svindel”.  På nettstedet e24 er gode råd hvis du, som svært mange andre, strever med å forstå at prosjekter med høy positiv nåverdi skal møtes med skepsis.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern