Statens Pensjonsfond – Utland

 

nbimlogo.png

I årsrapporten til Statens pensjonsfond – Utland finner vi informasjon om fondets virksomhet. Basert på årsrapportene kan vi avlede disse tallene for de tretten første årene av fondets levetid fra oppstarten i 1996 til desember 2008:

 

 3.7.jpg

  1. Hva er prosentvis nominell vekst i fondet i perioden? Beregn dette med og uten effekten av tilførsel og valutaendring.


  2. Hva er årlig prosentvis avkastning på investert kapital? Se bort fra årets tilførsel og valutaendring i denne beregningen.


  3. Beregn realavkastningen etter samme metode som i spørsmål b.

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern