Beholdningsendringer

Oppgave 1H.3

Eksempel 1.3 i læreboken viser hvordan årets salgsinnbetalinger i et konsulentfirma kan beregnes når du kjenner årets inntekter, debitormassen (kundefordringer) ved årets begynnelse (Inngående Balanse = IB) og ved årets slutt (Utgående Balanse = UB). Første kolonne i tabellen nedenfor inneholder tallene fra eksempel 1.3. Alle tall er i 1 000 kroner. 

  1. Beregn hvilket beløp som skal stå i det åpne feltet i hver av de andre kolonnene.

    1H.3a.jpg

    Fasit

  2. Gjør tilsvarende beregninger for neste tabell. Denne tabellen har opplysninger fra en industribedrift om størrelsen på leverandørgjeld ved årets begynnelse og slutt, dessuten kostnader til råvarekjøp og utbetalinger til råvareleverandører.
    1H.3b.jpg

    Fasit

 

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern