Bananer i Tyssedal

Oppgave 1H.8

I forbindelse med investering i Tyssedal tidlig i 1970-årene vurderte en lenge alternativene aluminium eller ilmenitt. Produksjonen av begge disse produktene krever svært mye energi. Redaktør Trygve Hegnar i Kapital mente det ville være mer lønnsomt å selge elektrisiteten som blir produsert i Tyssedal, og subsidiere en eller annen arbeidsintensiv produksjon, for eksempel banandyrkning. Illustrer beslutningssituasjonen som et beslutningshierarki. Inkluder også beslutningen om optimalt produksjonsvolum i ilemenittproduksjonen.

Les gjerne denne artikkelen i Hardanger Folkeblad om ilmenittverket som en bekreftelse på at Hegnar ikke fikk gjennomslag for bananforslaget sitt.

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern