Oppgave 8H.5

 

Vrakpant.jpgIfølge Nettavisen 7. juli 2009 ønsker regjeringen å bruke vrakpant på biler som et verktøy for å redusere CO2-utslippet. Anta at du betaler en vrakpant på X kroner til Staten når du kjøper ny bil, og at du får tilbakebetalt de samme X kronene når bilen blir vraket.

  1. Fastslå hva slags prosjekttype (investering kontra finansiering) en vrakpant innebærer for bilkjøperen og for Staten. Hvilken internrente gir kontantstrømmen i disse to prosjektene?

SSB har registrert at ”ved utgangen av 2008 var det registrert nesten 2,6 millioner person- og varebiler her i landet” (www.ssb.no/bilreg/). Anta nå at vrakpanten på disse bilene er 40 000 kroner.

  1. Hva ville i så fall Staten skylde norske bilister i form av uinnløst vrakpant?
  2. Hva er kostnaden for vrakpant for bilistene som gruppe hvis kapitalkostnaden er 4 %, og gjennomsnittlig levetid for en bil er seks år?
  3. Finnes det statlige avgifter som innebærer rentefri kreditt fra Staten?

Navarsete.jpgSamferdselsminister Navarsete sier til Nettavisen:

– Vi gir inntil 40 000 kroner i vrakpant for dem som kjøper nullutslippsbil. Det stimulerer folk til å bytte ut forurensende biler, får fart på fornying av bilparken og stimulerer til produksjon av nullutslippsbiler, sier Sp-lederen til NTB.

Dette kan tyde på at forslaget ikke dreier seg om å betale en pant X som senere skal tilbakebetales, men at det tilbakebetalte beløpet Y skal være høyere enn X. Anta at du kjøper en bil med X kroner i vrakpant, og at du får Y = 40 000 kroner tilbake når du vraker bilen etter seks år.

 

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

  1. Hvordan avhenger den privatøkonomiske avkastningen din av den innbetalte vrakpanten X?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern