Oppgave 7H.6

 

Orklas årsrapport for 2008 har en egen seksjon om risikofaktorer på s. 86–87. Her finner vi blant annet denne figuren, hvor horisontal akse viser grad av risikoeksponering:

76_orkla2.jpg

 

Gjennomgangen av risikofaktorer i Orkla sammendras på denne måten:

76_orkla1.jpg

  1. Hva sier figuren om kapitalkostnaden i Orkla Brands kontra i Orkla Financial Investments?
  2. Anta at de ulike divisjonene i Orkla fastsetter nye prosjekters kapitalkostnad i tråd med figuren over. Kan det i så fall finnes nye investeringsprosjekter i Orkla Financial Investments med positiv nåverdi ut fra kapitalkostnaden der, men med negativ nåverdi ut fra kapitalkostnaden i Orkla Brands?
  3. Er risikoen i Orkla totalt typisk høyere enn i de enkelte divisjonene?
  4. Tyder sammendraget over på at ledelsen i Orkla vurderer risiko for selskapet isolert sett eller for en diversifisert eier?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern