Markedsføringskampanje

 

Boksøyle.jpgVed lanseringen av en ny bok skal forlaget du arbeider i, vedta om boken skal markedsføres som alle andre av forlagets bøker, eller om det skal satses 300 000 kroner ekstra på en spesiell kampanje for denne boken. Kampanjen forventes å ha lik effekt for salget i tre år fremover, deretter er effekten anslått til null. Salgspris til kunde er 350 kroner, og forlagets dekningsbidrag per bok er 80 kroner. Prisen på boken skal holdes fast i hele planperioden. Bruk en kapitalkostnad på 6 %.

  1. Beregn hvor stort mersalg boken må ha per dag for at kampanjen skal være lønnsom.
  2. En eldre kollega mener det er bare tull å diskontere i en analyse som denne. Beregn effekten av diskonteringen på mersalget du beregnet i a.
  3. Presiser hva slags kapitalkostnad du har benyttet, og gjør eventuelle implisitte antakelser eksplisitt.
  4. Ved ekstra markedsføring antar forlaget at de kan heve prisen uten at salgsvolumet blir lavere enn det ville vært ved normal markedsføring. Beregn hvilken merpris forlaget må kunne ta for å kunne forsvare kampanjen.
  5. Vurder rimeligheten i svarene i denne oppgaven ved hoderegning.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern