Oppgave 7H.7

 

Gullegg.jpgDin eksentriske tante Gulborg er på sommerbesøk fra USA og tilbyr deg denne gaven på bursdagen din: Du kan enten få X dollar rett i hånden eller delta i et lotteri som gir gevinst på enten 0 eller 2 000 dollar med 50/50 sjanse.

  1. Strukturer valgsituasjonen din som et beslutningstre.
  2. Hva er forventet gevinst og standardavvik i lotteriet? Hva er tilsvarende for X?
  3. Hva er X hvis du er risikoavers?
  4. Hva er X hvis du er risikonøytral?
  5. Hva er kapitalkostnaden ifølge KVM hvis alle investorer er risikonøytrale?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern