Løsningsforslag

 

Hammers omsetning er i gjennomsnitt en halv million per uke. Når kundene i 2009 betaler ni uker tidligere enn de gjorde i 2008, blir samlet likviditetsvirkning i 2009 en forbedring på 4,5 million kroner, jevnt fordelt utover året. Gjennomsnittlig forbedring i 2009 blir 2,25 mill. kroner. Resten av forbedringen kommer i 2010.

For å kunne beregne en nåverdi må du velge et tidsperspektiv. Dermed kan du enten ta en forutsetning om planperiode, eller du kan gi et svar som en funksjon av planperioden. Uansett tar beregningen utgangspunkt i denne kontantstrømmen:

93a.jpg

Med konstant aktivitetsnivå stiger ni ukers omsetning i takt med prisstigningen. Hvis generell og spesiell prisstigning er like, er kontantstrømmen over dermed en reell kontantstrøm.

Kapitalkostnaden på ca. 10 % er derimot nominell. Antar du 2 % årlig prisstigning, blir realrenten på klattegjelden ca. 8 %. Nåverdien ved 8 % finner du av uttrykket:

93b.jpg

For T lik fem år er nåverdien ca. 1,3 mill kr. (2,250” + 2,083” – 3,063”)

Kontroller at hvis du forenkler og alternativt forutsetter at hele likviditetsforbedringen kommer i 2009, blir lønnsomheten litt, men ikke dramatisk, forbedret til 1,437 mill kroner (4,5” – 3,063”).

Alternativt kan du besvare oppgaven med en tabell (eller figur):

År
5
10
15
20
25
30
NV
1,4
2,4
3,1
3,5
3,8
4,1

Øvre grense for denne nåverdien er 4,5 millioner. Økes kapitalkostnaden, blir øvre grense den samme, men nåverdien blir høyere uansett planperiode.

Normalt innebærer en reduksjon i arbeidskapitalen en reduksjon i varelagre og kundefordringer. Denne reduksjonen slår så ut i økte bankinnskudd, økte anleggsinvesteringer, reduksjon i gjeld eller utbetaling til eierne. Hvis betalingen fra Hammers kunder ikke påvirkes av at de i 2009 får regningen mye tidligere enn før, blir kundefordringene upåvirket av endringen, men fordelene oppstår likevel. Bemerk for øvrig at denne oppgaven blir mye vanskelige å besvare om du forsøker å ta utgangspunkt i en årlig resultatforbedring på 450 000 kroner (10 % av 4,5 millioner frigjort), og lærdommen er enkel: Budsjetter kontantstrøm og ikke resultat.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern