Oppsummering kapittel 1

Last ned lyden til denne oppsummeringen for avspilling og repetisjon på mp3-spilleren din.

 

vignett-oppsummering.jpgProsjektanalyse_oppsummering_01.mp3

kap-1-01.mp3
I denne boken analyserer vi investerings- og finansieringsprosjekter. I dette kapitlet klargjør vi først hvorfor disse prosjektene er så spesielle at de krever en egen lærebok. Oppgaven er å sammenligne komplekse, fremtidige og usikre konsekvenser av en beslutning. De tre viktigste ordene i denne setningen er komplekse, fremtidige og usikre.

Det er tidsaspektet som er prosjektanalysens mest karakteristiske særpreg. Kompleksitet og usikkerhet er også viktig i en prosjektanalyse, men disse dimensjonene er sentrale også i andre fagområder. I prosjektanalysefaget lærer du å sammenligne økonomiske konsekvenser som inntreffer på ulike tidspunkter. Dette behovet oppstår når avstanden mellom tidspunktene er så stor at det bærer galt av sted å se bort fra den.

kap-1-02.mp3
Kapitlet inneholder et enkelt regneark som gjør det enkelt å beregne nåverdien av et prosjekts kontantstrøm. Slike regneark kan mange bruke med letthet. Det er derimot langt færre som kan gardere seg mot de mange snubletrådene og fallgruvene som ligger i veien frem mot et godt beslutningsgrunnlag. Denne boken dreier seg om hvordan du unngår disse fallgruvene og ender med en prosjektanalyse av høy kvalitet.

Det er lett å miste oversikten når du arbeider med prosjektanalyse. Strukturen i analyseprosessen og i boken beskrives ved disse hovedelementene:

  1. Identifisere prosjektmuligheter
  2. Grovt vurdere om prosjektet kan forsvare kostnadene med en detaljert analyse
  3. Budsjettere prosjektets kontantstrøm
  4. Beregne prosjektets nåverdi
  5. Håndtere usikkerhet ved følsomhetsanalyse eller risikojustert kapitalkostnad
  6. Kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget
  7. Analysere prosjektet i driftsfasen
  8. Vurdere prosjektet ved avslutningstidspunktet

kap-1-03.mp3
Kapitlet inneholder en oversikt over mange hjelpemidler. På bokens hjemmeside ligger forklaringer til bruk av kalkulator og ferdige regneark, dessuten lydfiler med definisjoner og alle bokens oppsummeringsdeler. Der finner du også utdypende forklaringer og eksempler til spesielt vanskelige temaer og supplerende oppgaver. Noen oppgaver er presentert gjennom videosnutter fra en prosjektdiskusjon. Til alle oppgaver både i boken og på hjemmesiden er det laget omfattende løsningsforslag.

Mangfoldet i hjelpemidler gir deg stor fleksibilitet i bruken av lærebok og hjemmeside. Fleksibiliteten består av tre dimensjoner, faglig bredde (emner du ønsker å lese om), dybde (hvor grundig du vil sette deg inn i hvert emne) og dagsaktualitet (hvor nært du vil knytte det generelle til det spesielle). Den første dimensjonen gjelder hopping rundt i læreboken. Vi har lagt til rette for at du kan fordype deg i kapitlene i den rekkefølgen og i det omfanget du selv ønsker.

kap-1-04.mp3
Den andre dimensjonen gjelder samspillet mellom lærebok og hjemmeside. Synes du noen temaer er spesielt vanskelige i boken, finner du mer stoff og flere oppgaver på hjemmesiden. Den tredje fleksibiliteten gjelder bruk av hjemmesiden. Boken står på egne ben, men parallell bruk av hjemmesiden gjør deg bedre rustet til å bruke faget i praksis.

Har du tynn eller gammel forkunnskap, har du nytte av kapitlets siste del. Der forklarer vi en rekke grunnleggende begreper som inntekt og innbetaling, dekningsbidrag og selvkost, marginalkostnad og gjennomsnittskostnad, resultatregnskap og balanse i tillegg til regnskap og budsjett. Til slutt gir vi en kort omtale av det viktige, men vanskelige alternativprinsippet.

kap-1-05.mp3
Det viktigste for oss er at arbeidet ditt med dette læreverket gir deg så mye faglig trygghet at du tør å bruke faget på jobb. Hvordan du har tilegnet deg denne kunnskapen, bryr vi oss mindre om. Her varierer ønskene fra person til person. Vi tror til og med at enkelte kan få faglig innsikt ved hjelp av humor. I prosjektanalyse er det ofte nødvendig å planlegge på lang sikt. Dermed blir anekdoten nedenfor relevant med litt velvilje:

En forsikringsselger hadde vært på kurs. Der hadde han lært betydningen av å få kundene til å tenke på lang sikt. Første kunde han oppsøkte etter kurset, var en meget godt voksen pensjonist. Selger: Du må tenke på lang sikt. Pensjonist: Hva mener du med lang sikt? Jeg kjøper ikke engang grønne bananer.

Etter dette oppvarmingskapitlet er du klar til å ta fatt. For de fleste blir det tunge stunder underveis, men husk at du ikke kommer høyere uten motbakker.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern