Oppgave 8H.7

 

87a.jpg

Ifølge Dagens Næringslivs papirutgave 5. desember 2008 hadde kursen på aksjene i eiendomsselskapet Norwegian Property ASA falt med 85 % i løpet av 12 måneder. Markedsverdien av aksjene var etter fallet ca. 1,4 milliarder kroner. Selskapet eier 49 kontoreiendommer og 74 hoteller. De har en bokført verdi på henholdsvis 17,4 og 10,4 milliarder.

Anta at markedsverdien av eiendommene ved utgangen av 2008 er lik deres bokførte verdi. Du kan også forutsette at gjeldens markedsverdi er lik deres bokverdi, og at verdien av gjelden ved slutten av året er lik verdien ved begynnelsen.

  1. Beregn hvilket fall i markedsverdien på selskapets eiendommer som tilsier 85 % fall i egenkapitalens markedsverdi.
  2. Hvilken egenkapitalandel ved starten av året ville gjort at verdifallet på eiendommen hadde medført konkurs for selskapet ved slutten av året?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern