Optimal levetid

 

  1. I arket ”Direkte innlegging” i regnearket Optimal levetid beregnes optimal levetid ut fra opplysningene i eksempel 9.5 i boken. Bruk dette regnearket til å beregne hvor høy netto driftsinnbetaling i år 5 må være for at optimal levetid øker fra fire til fem år.
  2. I arket ”Lineær utvikling” i det samme regnearket er det forutsatt at både restverdien og netto driftsinnbetaling faller lineært med verdier som angitt i cellene C4 og C5. Øk det årlige verdifallet i celle C4 fra 70 til 100. Det reduserer optimal levetid fra fire til tre år. Bruk uttrykk (9.1) i boken til å forklare denne endringen.
  3. I arbeidet med denne nettsiden har vi oppdaget at uttrykket ”optimal levetid” er misvisende. Hvorfor, og hva vil du foreslå i stedet?
  4. I arket ”Utskifting” videreføres bilkostnadsoppgaven fra kapittel 5. Siden de som selger bilen sin, vanligvis kjøper en annen i stedet, er det naturlig å bestemme når bilen bør selges tilsvarende som metoden på side 452 i boken. For en investering på 349 000 kroner, 25 % årlig verdifall, 30 00 kroner i årlige driftskostnader og en økning på 10 00 kroner hvert år blir resultatene som på figuren nedenfor. Det spiller altså liten rolle økonomisk sett når bilen blir solgt mellom 2015 og 2019.

    98a.jpg

    Teksten på den vertikale aksen er korrekt nok, men upresis. Er denne kostnaden målt i 2009-kroner eller i løpende kroner?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern