Oppgave 7H.8

 

78-ill.jpgDe to prosjektene A og B har prosjektbeta på henholdsvis 0,8 og 1,2. Du får vite gjennom Dagsnytt at hele markedet har falt med 0,5 %.

  1. Hvor mye forventer du at verdien på de to prosjektene har endret seg?

To andre prosjekter C og D har begge en beta på 0,7. Men C har mer usystematisk risiko enn D.

  1. Skisser et plott av avkastning i C og D hvor markedsavkastningen er på den horisontale aksen og prosjektavkastningen på den vertikale.

Du regner med at markedsindeksen stiger med 5 % neste år.

  1. Hva er forventet verdiendring på prosjektene C og D? Er du like sikker i anslaget ditt i de to prosjektene?
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern