Studentøkonomi

 

Oppgave 1H.2

Etter å ha studert økonomi i ett år, vil du gjerne bruke litt av det du har lært til å få bedre oversikt over privatøkonomien din. Du har betalt de aller fleste innkjøpene dine med kort og har derfor god oversikt over hvor mye penger du har betalt ut hver måned i løpet av våren. Tallene (avrundet til nærmeste 100 kroner) er:

                       Måned

Januar Februar Mars April Mai Juni
Bankinnskudd ved månedens start 17 400 11500 10 100 9 300 1 900 800
Innbetaling fra Lånekassen 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500
Husleie 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Andre utbetalinger 12 600 8 100 7 500 14 100 7 800 6 200
Bankinnskudd ved månedens slutt 11 500 10 100 9 300 1 900 800 1 300

 

  1. Finn forbruket i vårsemesteret direkte ut fra samlet innbetaling fra Lånekassen og innestående på bankkontoen din. Kontroller resultatet ved å summere husleie og andre utbetaling for hver måned.
    Fasit

     

  2. Beregningene viser at du har brukt mer penger enn du har fått fra Lånekassen. Dette merforbruket har du finansiert ved å tære på oppsparte midler. Bankkontoen din nærmer seg null, og du har gode forsetter om å redusere forbruket kommende semester. Før du spenner inn livremmen, ser du på tallene for annet forbruk en gang til. Januar og april skiller seg ut med høye tall. Det skyldes kjøp av bøker i januar for 4 200 kroner til vårens kurs og kjøp av en bærbar PC i april for 6 400. Vurder hvordan disse opplysningene påvirker analysen din i delspørsmål a.
    Fasit

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern