Oppgave 3H.11

 

Høsten 2004 arvet Albert, Bente, Cecilie og Daniel alle kr 500 000 fra sine besteforeldre. Du kan se bort fra skatt i alle beregningene. Anta også at alle fire får samme avkastning på aksjer og i bank i et gitt år.

  1. Albert satte pengene på en høyrentekonto i banken, og der står de fortsatt høsten 2009. I gjennomsnitt har Albert oppnådd en avkastning på 4 % årlig. Hva har han i banken nå?
  2. Bente kjøpte aksjer for hele arven. De tre første årene steg aksjene i gjennomsnitt 20 % per år. De to siste årene har de falt med 30 % årlig. Hvor mye har hun innestående etter fem år?
  3. Cecilie begynner også med aksjer, men aner uråd etter tre år og selger alt. Deretter sparer hun i bank i to år. Hva er hennes saldo etter fem år?
  4. Daniel begynner i bank, men etter tre år er han lei av å tenke på hvor mye han har tapt på å ikke ha pengene i aksjer. Han er derfor i aksjemarkedet de to siste årene. Hva sitter han igjen med til slutt?
  5. Lag et regneark hvor du beregner årlig gjennomsnittsavkastning over perioden for hver.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern