6 Følsomhet

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne 

  1. 6_startbilde.jpgberegne nullpunkt og kritisk verdi
  2. lage og tolke et stjernediagram
  3. redegjøre for sterke og svake sider ved følsomhetsanalyse
  4. forklare trinnene i en simulering
  5. konstruere et beslutningstre og finne beste løsning i form av en handlingsregel
  6. bruke beslutningstreet til å kvantisere verdien av fleksibilitet
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern