Bilholdskostnader

 

I artikkelen Så mye koster en stående bil beregnes kostnader ved bilhold slik:

Bilkostnadene for nybilpris 349 000 kroner, bensin. 
Årlig kjørelengde: 10 000 kilometer:

Kostnader
Kr pr. år
Kr pr. km
Avskrivning
25 559
2,56
Renter av bundet kapital
11 517
1,15
Forsikring, ansvar (–70 %)
2 446
0,24
Forsikring, kasko (–70 %)
5 247
0,52
Årsavgift
2 740
0,27
Vedlikehold
3 555
0,36
Bensin
9 231
0,92
Olje
810
0,08
Dekk
2 070
0,21
Service og reparasjoner
3 920
0,39
Sum kostnader
67 095
6,71

 

 1. Beregn årlig kapitalkostnad (det som kalles avskrivning og renter av bundet kapital) ved hjelp av realrentebasert annuitetsmetode. Bruk et avkastningskrav på 4 %. Anta at bilen har en restverdi på 50 000 kroner etter ti år.
 2. Hva slags kontantstrøm er det som budsjetteres i avisartikkelen?
 3. I avisartikkelen oppgis totalkostnader for alternative kjørelengder på 5, 10, 15, 20 og 30 tusen kilometer per år. Bruk disse kostnadene til å beregne gjennomsnitts- og marginalkostnad ved alternative kjørelengder. Angi hvilken figur i læreboken som illustrerer dette temaet. I artikkelen omtales kostnader ved 30 000 kilometer som ”svimlende”. Kommenter bruken av dette adjektivet her. Diskuter kort i hvilke situasjoner de to kostnadsbegrepene er mest aktuelle.

  Statens satser for bilgodtgjørelse er i dag:

  § 6 Bruk av egen bil 

  1) Det skal innhentes forhåndssamtykke av arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren dersom egen bil1 skal benyttes som transportmiddel på reisen. 

  2) Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil: 

   a) For inntil 9000 km i kalenderåret: kr 3,50 per kilometer. 

   b) Over 9000 km i kalenderåret: kr 2,90 per kilometer. 

   c) For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,05 per kilometer i tillegg til satsene i bokstav a) eller b).

  Kilde

  Kommenter disse satsene. 

   

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern