Navigare ASA

 

Tankskip.jpgRederiet Navigare ASA er et gammelt, anerkjent og veletablert rederi som ble børsnotert i 1980. Rederiet eier og driver mange skip, men har hovedtyngden av virksomheten sin innenfor transport av råolje. Børsverdien av selskapet er ca. 8 milliarder NOK.

Du arbeider i finansavdelingen i Navigare ASA og har fått i oppgave å foreta en lønnsomhetsvurdering av en nykontrahering. Ett av flere alternativer er et tankskip på 280 000 dødvekttonn. Foreløpige samtaler har indikert en kontraheringspris fra verftet på 100 mill. USD. For ett av alternativene er det tilbudt finansiering til 7 % over ti år for 70 % av byggesummen.

Strategien i Navigare ASA er å bemanne skipene med offiserer fra Norge og mannskap fra Filippinene. For å sikre fremtidig tilgang på norske offiserer er hele besetningen på en eventuell nykontrahering norsk. Det medfører at driftskostnadene (for eksempel avskrivninger) blir budsjettert til hele 14 000 USD per dag. Dette er ca. 4 000 USD mer enn om skipet skulle bemannes som på rederiets øvrige skip. Skipet blir satt inn i et ti års certeparti (leiekontrakt) med et meget solid oljeselskap. Dagraten er 38 000 USD. I dagens markedssituasjon vurderer rederiet dette som en meget god rate. Skipet forventes å være i operasjon 350 dager per år. Aktuell avskrivningssats er 20 %. Verdien av skipet etter ti år er anslått til 40 mill. USD.

  1. Lag et likviditetsbudsjett for første driftsår. Det er spesielle skatteregler for skipsfartsnæringen i Norge, men du kan bruke vanlige skatteregler for denne oppgaven. Beregn det som i shipping kalles nødvendighetsrate første driftsår (den raten som gjør at inn- og utbetalingene er like).
  2. Tegn nåverdiprofilen for annuitetslånet.
  3. Foreta en grov lønnsomhetsvurdering av kontraheringen.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern