Lånekrise

verktoykasse2.jpg Les artikkelen Større forskjeller på lån.

Hint:
• Figur 7.1, side 350
• Uttrykk (7.12), side 372

Stikkord:
• De tre komponentene i kapitalkostnaden
• KVM for gjeld

Kommentar:
Under finanskrisen har rentedifferansen mellom boliglån innenfor hhv. 100 % og 60 % av boligtakst steget. I august 2008 var forskjellen ca. 1 %. Bankanalytikeren i intervjuet mener denne differansen vil fortsette å stige så lenge bankene må betale mer for å finansiere sine utlån (funding kostnader).

Det er tre komponenter i kostnaden for et lån. Disse kaller vi hhv. tids-, inflasjons- og risikokostnaden på side 350 i læreboken. Av disse tre er det bare risikokostnaden som er ulik for de to boliglånstypene (tilsvarende andre ledd i (7.12), som reflekterer risikoen).

Økt renteforskjell mellom de to lånetypene må derfor skyldes at 100 %-lånene er blitt mer risikable (fordi boligverdiene har falt) og/eller at banken tar seg bedre betalt pr. risikoenhet i lånet. Uttrykt ved KVM i (7.12) betyr den første effekten høyere gjeldsbeta. Den andre betyr at markedets risikopremie har steget. Det er godt mulig at finanskrisen kan gi begge effektene. Virkningen på risikofri rente i KVMs første ledd er imidlertid den samme uansett hvilken risiko lånet har. Dette er et helt generelt resultat: Risikofri rente og markedets risikopremie er den samme fra prosjekt til prosjekt på et gitt tidspunkt. Prosjektets risiko kan imidlertid variere med prosjekttypen, slik som for lån til 60 % kontra 100 % av boligtakst.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern