Investering og avskrivninger

 

Oppgave 2H.6

Som medlem i prosjektgruppen for prosjekt L (L for Lurium) har du ansvaret for å budsjettere samlet investeringsbeløp. Du har innhentet disse opplysningene:

Fabrikken krever en tomt på 8 mål (8 000 m2). Pris per mål i det aktuelle området er ca. 1,2 millioner kroner. Behovet for bygninger er 2 500 m2, og byggekostnad per kvadratmeter har du anslått til 18 000 kroner. Fra prosjektgruppens ingeniør har du fått en liste over nødvendige investeringer. Samlet investering i maskiner og utstyr er 28 millioner, hvorav 5 millioner er beskrevet som kontormaskiner. Representanten for personalavdelingen i prosjektgruppen har meldt inn et opplæringsbehov på 30 000 kroner for hver av de 70 ansatte ved fabrikken. Arbeidskapital i første driftsår har du anslått direkte til 12 millioner kroner.

  1. Budsjetter samlet kapitalbehov for Luriumfabrikken.
  2. Du er spesielt usikker på anslaget på byggekostnad per kvadratmeter. Styret i bedriften har gitt administrasjonen en kostnadsramme på 100 millioner for prosjektet. Beregn hvor mye byggekostnaden per kvadratmeter maksimalt kan øke før samlet investering går ut over rammen fra styret.
  3. Det er også din oppgave å budsjettere de skattemessige avskrivningene første driftsår. Bruk saldogrupper og saldosatser slik de er oppgitt på side 93 i læreboken. Gjeldende saldosatser finner du på nettet, for eksempel i Deloittenøkkelen.
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern