Løsningsforslag

 

Antar du 50 uker per år, blir gjennomsnittlig fakturering per uke 2 mill kroner. Gitt at andelen som betaler direkte, ikke endres av omleggingen, innebærer to uker tidligere betaling av 20 % av kundene 800 000 kroner bedret likviditet (2’’ · 2 · 0,2). Hvis kapitalkostnaden i bedriften er 8 %, innebærer det en årlig resultatforbedring på 64 000 kroner. Dersom omleggingen er permanent, er nåverdien av omleggingen 800 000 kroner.

Vi synes svaret er nei på spørsmålet om lønnsomheten skal påvirke den etiske vurderingen. Galt er galt enten konsekvensene er store eller små, synes vi.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern