JAK Medlemsbank

 

JAK_logo.jpgFinansavisen for 31.01.2009 forteller om den svenske banken JAK Medlemsbank, som ifølge avisen gir rentefrie lån. Denne banktypen ble etablert i Danmark i 1930-årene og fikk en oppblomstring i Sverige etter bankkrisen i begynnelsen av 1990-årene.

Banker av denne typen låner ut penger til medlemmene sine på disse vilkårene:

  • Lånet skal tilbakebetales som et serielån over lånets løpetid.
  • Låntakeren betaler en låneavgift til banken ved hver avdragsbetaling.
  • Ved hver avdragsbetaling må låntakeren også sette inn tilsvarende beløp på en konto. Summen av disse innskuddene på denne kontoen kan heves når siste avdrag er betalt.

Du gjør en avtale med JAK om å låne 144 000 kroner over tolv år. Tilbakebetalingen skal skje årlig (første gang om ett år), og årlig låneavgift er 700 kroner.

  1. Vis kontantstrømmen for sparedelen av denne avtalen. Hva er nominell sparerente?
  2. Hva er kontantstrømmen for avtalens lånedel? Er dette lånet rentefritt?
  3. Beregn avtalens netto kontantstrøm.
  4. Hva er reell rente på avtalens sparedel hvis inflasjonen er 4 % i det året du låner?

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern