7 Kapitalkostnad

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. 7_startbilde.jpgberegne forventet verdi, varians, standardavvik og kovarians
  2. finne nåverdien av et usikkert prosjekt ved å diskontere forventet kontantstrøm med risikojustert kapitalkostnad
  3. forstå hvorfor diversifisering reduserer risikoen og forklare forskjellen mellom total, systematisk og usystematisk risiko
  4. beregne risikojustert kapitalkostnad for egenkapital, gjeld og totalkapital ved hjelp av kapitalverdimodellen
  5. angi typisk nivå for risikofri realrente og markedets risikopremie
  6. redegjøre for i hvilke situasjoner kapitalverdimodellen er egnet eller uegnet
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern