Oppgave 6H.2

 

 

Et nytt prosjekt i AS Aquatech gjelder et vannrensingsprodukt som primært blir eksportert til EU-området. Prosjektanalytikeren har innsett at partiell følsomhetsanalyse ikke egner seg i dette tilfellet fordi flere sentrale variabler beveger seg i takt. Det gjelder særlig norsk inflasjon, norsk rentenivå og eurokursen. Disse scenariene er satt opp:

Scenario Inflasjon, % Nominell risikofri rente, % Eurokurs

1
9
6
7,50
2
5
6
7,80
3
3
4
8,50
4
1
4
9,20

 

  1. Hva synes du om det antatte forholdet mellom inflasjon og rente? Hva med sammenhengen mellom norsk inflasjon og eurokurs?
  2. Foreslå fire alternative scenarier ut fra din begrunnelse i svaret på spørsmål a. De fire anslagene på inflasjonstakt i tabellen kan du ta for gitt.
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern