5 Trærne i skogen

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. 5_startbilde.jpgbruke kunnskapen du har fått gjennom de fire første kapitlene, til å budsjettere og lønnsomhetsberegne mange ulike prosjekttyper
  2. regne ut prosjektets livssykluskostnader og beherske realrentebasert annuitetsmetode
  3. tallfeste hvordan effektiv rente påvirkes av gebyrer, forskuddsrente, korttidsrente og skatt
  4. forklare forskjellen mellom annuitetslån og serielån når det gjelder kontantstrøm og nåverdi
  5. beskrive sammenhengen mellom et obligasjonslåns effektive rente, markedsrente og markedsverdi
  6. bruke differansekontantstrømmen for å velge det beste alternativet når valget står mellom leasing og kjøp
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern