Bruce Springsteen

verktoykasse2.jpg

Les artikkel om Bruce Springsteen-konsert.


Hint:
etterspørselskurve.jpg

Kommentar:
44 000 billetter ble solgt på 37 minutter. Det er dermed åpenbart at enten kunne prisen vært høyere eller volumet større. Pris/volum-kombinasjonen ligger altså under etterspørselskurven i figuren. I dette tilfellet var det The Boss selv som bestemte prisnivået. Arrangørens tilpasning var å doble kapasiteten ved å ha to konserter. Denne kapasitetsøkningen, fra 22 000 til 44 000 biletter var lkevel ikke nok til å nå bort til etterspørselskurven.

Se artikkel i Bergensavisen.

Dette er en påminnelse om at det er personer bak hvert punkt på etterspørselskurven. Disse to ligger tydeligvis høyt oppe på kurven.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern