Oppgave 4H.8

 

Et gruveselskap planlegger å gjenåpne en gammel gruve over en periode på tre år. Det må investeres 220 millioner initialt, og nettoinnbetalinger i det første og andre året er henholdsvis 330 mill. og 600 mill. I siste driftsår må det utføres en stor opprydning, slik at netto kontantstrøm i år 3 trolig blir –800 mill.

  1. Beregn prosjektets internrente. Bør prosjektet aksepteres eller forkastes ifølge internrentemetoden hvis kapitalkostnaden er 20 %?
  2. Hva er nåverdien ved 20 % kapitalkostnad?
  3. Bruk nåverdiprofilen til å forklare uoverensstemmelsen mellom svarene på delspørsmålene a og b.

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern