Arbeidskapital

 

Vanligvis anslår vi arbeidskapitalbehovet i et prosjekt som en fast prosentsats av omsetningen. Denne prosentsatsen kaller vi arbeidskapitalsprosenten (akp). Kapitalkostnad (r) og planperiode (T) er også med på å bestemme nåverdien av bindingen i arbeidskapital. Hvis vi forutsetter konstant produksjonsvolum og spesiell lik generell prisstigning, er det de tre faktorene akp, r og T som sammen med omsetningen (oms) bestemmer nåverdien.

  1. Finn nåverdien av et prosjekts arbeidskapital når oms = 1 mill kroner, akp = 10 %, r = 7 % og T =10 år.
  2. Tegn nåverdiprofilen for investeringen i arbeidskapital.
  3. Lag et regneark hvor du beregner nåverdien av arbeidskapitalen for alternative kombinasjoner av arbeidskapitalprosent og kapitalkostnad. Lag et diagram hvor du viser denne nåverdien for arbeidskapitalprosenter mellom 0 og 30 og kapitalkostnader mellom 2 og 12 % for T = 10.
    Gjenta beregningen for T = 100 år og kommenter forskjellen.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern