1 Oppvarming

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du

  1. 1_startbilde.jpgkunne beskrive sentrale kjennetegn ved investerings- og finansieringsprosjekter
  2. kunne gi eksempler på spørsmål som dukker opp ved bruk av nåverdimetoden i en prosjektanalyse
  3. kjenne oppbyggingen av lærebok og hjemmeside
  4. ha oversikt over hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige i læreverket
  5. ha forstått hvorfor du bør ha anskaffet deg en finanskalkulator og lært deg hvordan den fungerer
  6. ha fått avklart om du har den forkunnskapen som trengs for å fortsette til kapittel 2
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern