Årsregnskap

Oppgave 1H.6

Du har fått innkalling til generalforsamling i Snappen Transport AS. Dette er et familieselskap der du har arvet en liten aksjepost. Tremenningen din er hovedeier og daglig leder. Det har vært tunge tider i transportbransjen i 2009, men i årsberetningen skriver styret at de tross alt er fornøyde med å kunne legge frem ”et sort tall på bunnlinjen”, dvs. et positivt resultat før skatt (i motsetning til underskudd, som ofte omtales som ”røde tall”).

  1. Balanse- og resultatregnskap finner du i dette regnearket. Siden du har studert økonomi i snart ett år, er du nokså sikker på at tremenningen din, som selv ikke har noen formell utdanning, spør deg om du har lært noe i studiene så langt, og om du har noen spørsmål til regnskapet. Hvilket spørsmål bør du stille basert på 2009-regnskapet?

    Hint

  2. Gå inn i regnearket og ta frem kolonne D ved å klikke på plusstegnet over kolonnen. Da ser du regnskapstallene for 2008, og du får mange flere tall å se i forhold til hverandre. Hvilke spørsmål vil du nå stille?

Se løsingsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern