Manglende investeringer

 

Alle eksempler og oppgaver i boken og på denne nettsiden dreier seg om prosjekter som vurderes realisert. Konsekvensene av en investering blir sammenlignet med konsekvensene av å ikke gjennomføre investeringen. Om et prosjekt forkastes, blir det vanligvis glemt, og det er få (om noen) som stiller seg spørsmålet etterpå om slike forkastede prosjekter burde vært gjennomført. Avviksanalysene vi omtaler i bokens del 9.5, gjelder i praksis stort sett bare gjennomførte prosjekter, mens de forkastede går i glemmeboken. Etterpåklokskap er viktig for å kunne lære av gode og dårlige beslutninger.

Etterpåklokskap er vel utbredt og godt beskrevet av Øystein Sunde, blant annet i disse versene:

Det er så mange som står sånn med nesa i været
og vet hvordan allting sku' vært:
"Hadderem hørt på meg, så hadde saken vært grei,
her trenger vi ingen ekspert."
Så derfor håper vi ting går galt,
og at nytenking ikke går lett,
og det hjelper vi til med så godt som vi kan,
for det viktigste er å få rett:

Hva var det vi sa? Hva var det vi sa?
Vi sa det jo te' deg, det måtte gå sånn.
For når ting skal gjøres sånn, så må det ikke gjøres sånn, men SÅNN!
Hva var det vi sa? Hva var det vi sa?
Vi prøvde da ihvertfall, det var et ærlig forsøk,
men vi sku' begynt med det før, din konsulent-gjøk.
Hva var det vi sa?

Kilde

Mange konsekvenser i driftsfasen kan tolkes som et resultat av manglende investeringer. Det er fristende å referere til konkrete arbeidsulykker som eksempler på manglende investeringer i helse, miljø og sikkerhet. Vi motstår denne fristelsen fordi omtale av enkeltsaker kan gå på personvernet løs, og årsaker til ulykker er ofte mye mer nyansert enn det som fremkommer i mediene. Derfor nøyer vi oss med det generelle, gjengir ”Byggherreforskriften” og minner om at ulykker på arbeidsplassen kan skyldes manglende investeringer i sikkerhet og dermed brudd på denne forskriften.

96a.jpg

De første årene etter endte studier er du stort sett avsender av jobbsøknader, men om noen år kommer du kanskje over på den andre siden av bordet og skal vurdere potensielle investeringer i form av ansettelse av nye medarbeidere.

En søknad du skal ta stilling til, er avsluttet slik:

”Jeg håper å komme I betraktning og stiller gjerne til intervju for den utlyste stillingen.

Med vennlig hilsen


Trond Fredrksen”

Hva kan du lese ut av dette?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern