Test forkunnskapene dine

Oppgave 1H.10

1. Resultatregnskap

2. Marginalkostnad

3. Gjennomsnittskostnad

4. Dekningsbidrag

5. Selvkost

6. Nullpunktomsetning

7. Balanse

8. Likviditetsbudsjett

9. Finansinvestering

10. Utsalgsprisen på en vare er 250 kroner, innkjøpsprisen for varen er 90 kroner og produktets andel av faste kostnader er 25 kroner. Er dekningsbidraget:

11. En bedrift starter et år med 200 000 kroner i kundefordringer og selger varer for 2 millioner kroner i løpet av året. Kundefordringene ved årets slutt er 150 000 kroner. Er årets innbetaling:

12. I 2008 hadde en bedrift variable kostnader på 1,5 millioner kroner, faste kostnader på 2 millioner kroner og et produksjonsvolum på 4 000 enheter. Er produktets selvkost:

13. Finn nullpunktomsetningen målt i enheter dersom salgspris for en vare er 230 kroner, variable enhetskostnader 110 og faste kostnader 5 556 000 kroner.

14. En bedrifts balanse inneholder anleggsmidler til 12,5 millioner kroner, omløpsmidler til 4,7 millioner og gjeld på 11,2 millioner. Hor stor er den bokførte egenkapitalen?

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern