8 Finansiering

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. 8_startbilde.jpgbeskrive hvilke komponenter gjeld og egenkapital består av, og forskjellen mellom bokverdi og markedsverdi
  2. forklare hvordan gjeldsfinansiering påvirker risikoen for kreditorer og eiere
  3. redegjøre for hva som påvirker valget mellom å finansiere med gjeld kontra egenkapital
  4. beregne kontantstrøm og nåverdi basert på egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden
  5. konstruere kontantstrøm fra driften basert på kontantstrøm til eierne og omvendt
  6. finne egenkapitalverdi og egenkapitalkostnad ved hjelp av dividendemodellen
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern