Oppgave 8H.1

 

I årsberetningen for 2008 oppgir Telenor ASA disse konsernverdiene for gjeld og egenkapital:

81-telenor.jpg

  1. Beregn egenkapitalandel, gjeldsgrad, gjeldsandel og den andelen kortsiktig gjeld utgjør av samlet gjeld.
  2. Hva forteller denne oppstillingen om Telenors evne til å betjene gjelden sin?

Ved utgangen av 2008 hadde Telenors aksjer en markedsverdi på 77 mrd. kroner. Kursen per aksje var kr 46,30.

  1. Hva var markedsverdien per krone bokført verdi av Telenors egenkapital, dvs. pris/bok-forholdet? Tror du det tallet du har beregnet, er høyt eller lavt?
  2. Hva slags bedrifter tror du har spesielt høyt pris/bok-forhold?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern