Oppgave 4H.9

 

Som analytiker i AS Tekinvest har du estimert disse kontantstrømmene for de tre uavhengige prosjektene I, II og III (i millioner kroner):

Tidspunkt  Prosjekt I  Prosjekt II  Prosjekt III 
0 –60 –90 –30
1 40 65 30
2 40 50 10

Du er bedt om å bruke en kapitalkostnad på 12 %.

  1. Ranger prosjektene ifølge både nåverdi og nåverdiindeks.
  2. Hvilke av prosjektene bør aksepteres dersom selskapet vil finansiere dem med inntil 200 mill. kroner? Hvilken verdiøkning opplever i så fall selskapets eiere?

Av strategiske grunner har ledelsen i Tekinvest bestemt seg for ikke å investere mer enn maksimalt 90 mill. kroner innen det forretningsområdet disse prosjektene gjelder.

  1. Hvilke prosjekter bør aksepteres nå, og hvilken samlet verdiskaping gir disse prosjektene?
  2. Hva er den egentlige kapitalkostnaden for prosjekter i dette forretningsområdet? Hvor stor er den implisitte kapitalkostnaden som er skapt av den strategiske beslutningen om å legge tak på investeringene?

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern