Triss

 

På nettstedet Svenska Spel beskrives blant annet skrapespillet TRISS. Spillereglene er (sommeren 2009):

55a-triss.jpg

Det er punkt 3 som er utgangspunktet for denne oppgaven.

  1. Beregn effektiv rente dersom en vinner av laveste gevinst på 10 000 kroner hvert år i ti år velger engangsbeløpet på 500 000 kroner.
  2. Gjenta beregningen med den forenklende forutsetningen at utbetalingen er en årlig etterskuddsannuitet, dersom du ikke velger kontantbetaling. Kommenter forskjellen fra svaret i delspørsmål a. I resten av oppgaven antar vi årlig utbetaling. Denne forenklingen gjør kontantalternativet litt mindre dårlig, men dårlig er det uansett.
  3. Anta at en vinner har stort behov for kontanter nå, men er smart nok til å sjekke i en bank før TV-trekningen at banken mot sikkerhet i fremtidige gevinstutbetalinger krever 6 % rente på et annuitetslån på kr 500 000 med ti års løpetid. Budsjetter vinnerens samlede kontantstrøm om lånet blir tatt opp og finansiert med deler av gevinsten, og beregn nåverdien av denne kombinasjonen.
  4. Anta at vinneren bruker hele sin årlige gevinst til renter og avdrag. Beregn hvor stort lån som da kan opptas dersom lånerenten fortsatt er 6 %. Se bort fra skatt. Kommenter svaret og begrunn hvordan resultatet ville blitt om du skulle tatt hensyn til skatt.
  5. Beregn effektiv rente ved å akseptere kontantbetaling ved maksimal gevinst – 50 000 per måned i 25 år.
  6. 11. mai 2009 sendte vi et brev til Svenska Spel med blant annet dette innholdet:

    Tilbudet om et engangsbeløp blir behandlet på nettsiden. Vi vil gjerne supplere fremstillingen med informasjon om hvor mange som velger engangsbeløp i stedet for månedlig betaling og er takknemlig om dere kan sende oss slik informasjon, gjerne til epost per.gjarum@nhh.no eller til postadressen over. Hvis opplysningene kan gis ut fra hvilken kombinasjon av månedsbetaling og antall år vinneren går glipp av ved å velge engangsbetaling, blir eksempelet enda bedre.

    Wenche Solberg, Projektledare PR Spel & Vinnare, svarte i e-post 24. juni 2009:

”Månadsklöver har funnits sedan 1997.

De första tio åren ca var det en handfull personer som valde engångsbeloppet 500 000 kronor, utav ca 60 vinnare per år. Dessa personer var då uteslutande äldre människor utan barn eller övrig familj.

De senaste ett-två åren ser vi dock en förändring. På två år har vi haft några vinnare, ca 5 stycken, som valt engångsbeloppet, trots att de är unga och har familj mm.”

Det fremgår også av svaret at vinneren innledningsvis må velge mellom skraping eller engangsbeløp. Velges engangsbeløp, blir pengene utbetalt, og vinneren får ikke vite hvilken gevinst skraping ville gitt. Vi har tatt utgangspunkt i laveste gevinst og dermed beregnet nedre grense for tapet ved å velge engangsbeløp.

Vi skal ikke ta stilling til om tilbudet om kontantbetaling ville vært lovlig i Norge, men ville du likt å arbeide i et selskap som gir tilbud som dette?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern