Prisutvikling CO2-avgift

 

Oppgave 2H.8

I Wikipedia starter omtalen av inflasjonsmålet slik:

«(…) ble innført 29. mars 2001 ved at Stoltenberg-regjeringen instruerte Norges Bank om å innrette pengepolitikken slik at inflasjonen ville være stabil 2,5 prosent».

  1. Hva blir prisen på en vare som i dag koster 280 kroner om 13 år dersom Norges Bank klarer å oppfylle inflasjonsmålet, og prisen på denne varen følger den generelle utviklingen i prisnivået?
  2. Lag et regneark som finner prisen hvert enkelt av disse tretten årene, og tegn resultatene i en graf.

  3. I arbeidet med å budsjettere et gasskraftverk har du behov for å anslå fremtidig avgift for en utslippstillatelse på ett tonn CO2. Anta at dagens avgift er 280 kroner. Basert på en stadig økende oppmerksomhet rundt de menneskeforsterkede klimaproblemene antar du at denne avgiften kommer til å stige med 6 % per år. Beregn CO2-avgiften om 10 år nominelt og reelt.

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern