Oppgave 8H.2

 

Tivoli.jpg

Fornøyelsesparken AS Prinseland er beskrevet i lærebokens oppgave 8.3. Ledelsen ønsker å vite mer om hvordan risikoen for eierne blir påvirket av hvor mye gjeld selskapet har. Ta utgangspunkt i prosjektets væravhengige kontantstrøm fra driften, som er anslått til 1, 40 og 10 mill. kroner, avhengig av om det blir regnsommer, tørkesommer eller normalsommer. Jobben din er å belyse hvordan gjeldsandelen påvirker kontantstrøm til eierne per krone investert egenkapital.

Det samlede kapitalbehovet er 50 mill. kroner, og rente- og avdragsbetingelser blir som i oppgave 8.3 (dvs. 7,14 % rente og 10 års avdragstid). Forutsett også at eierne skyter inn ny egenkapital (egenkapitalemisjon) ved eventuelle likviditetsproblemer i selskapet.

Foto: ScandinavianStockPhoto, Knut Ekanger

  1. Beregn egenkapitalstrøm per investert egenkapitalkrone når gjeldsandelen er 10 %, 40 % og 90 %.
  2. Fremstill resultatet på en figur.
  3. I hvilke tilfeller kan AS Prinseland få betalingsproblemer overfor kreditorene hvis det ikke emitteres ny egenkapital?
  4. Hvilken gjeldsandel vil du anbefale ledelsen å gå inn for?

 

Se løsningsforslag:

 

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern