Snikksnakk

verktoykasse2.jpgLes Eksempel på etisk dilemma til praktisk prøve.

Stikkord: 
Ikke noe snikksnakk, vi vil ha etikk takk – side 475

Kommentar:
Her oppstår det et etisk dilemma fordi flere gode hensyn står i konflikt med hverandre: Tillit mellom privatpersoner, mellom bedrifter og på tvers av disse gruppene er en viktig bærebjelke i vårt samfunn. Ut fra dette bør du opplyse Karl Karlsen om at din filial kanskje kan bli nedlagt. Lojalitet til egen arbeidsgiver er imidlertid en annen viktig bærebjelke i organisasjoner. Ut fra dette bør du overlate til rette vedkommende i banken å orientere eksternt om eventuelle planer. Hensyn til rettferdighet og likebehandling av bankens aksjonærer gjør at du som ansatt har taushetsplikt med hensyn til informasjon som kan påvirke børskursen på bankens aksjer.

Rettferdighetshensynet har neppe særlig relevans i en såpass liten sak som dette. Hadde det vært bestemt at filialen skal nedlegges, synes saken klar; da vinner tillitshensynet over lojalitetshensynet, og du bør gi informasjon. Hvis det bare er planer, styrkes lojalitetshensynet, for det kan ikke være slik at alle ansatte har en plikt til enhver tid å orientere om alle planer. Det finnes ikke noe fasitsvar med to streker under på etiske dilemmaer, men i mange situasjoner er det et godt råd å drøfte spørsmålet med din sjef når du er i tvil.

Å håndtere etiske dilemmaer kan sammenlignes med å kjøre slalåm; et skikkelig feilskjær kan føre til diskvalifikasjon, og det er lite tid til å tenke seg om når konkurransen er i gang. Et siste likhetstrekk i sammenligningen er at du blir bedre om du trener.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern