Oppgave 6H.3

 

63-jordbær.jpgSonja planlegger å delfinansiere sommerferien gjennom å selge jordbær på Stortorget. Hun mener å stå overfor stor usikkerhet både i pris og kvantum. Det skyldes at prisen hun kan oppnå, avhenger av hva de andre selgerne på torget bestemmer seg for å ta (særlig de som står nærmest). Sonja bestemmer seg derfor for å ta samme pris som nærmeste konkurrent. Hun har også erfart at selv med en gitt pris er omsatt kvantum usikkert, blant annet fordi folk kan kjøpe jordbær mange andre steder, for eksempel på Youngstorget og på nærmeste Rimi-butikk, som begge ligger rett borti gata. Likevel mener Sonja det er en viss sammenheng mellom de to størrelsene. Basert på tidligere suksess og fiasko anslår hun dette for den forestående sesongen:

  • Blir prisen (P) 20, er det 40 % sjanse for et kvantum (K) på 500 og 60 % sjanse for K=800 
  • Blir prisen 30, er det 80 % sjanse for K=500 og 20 % sjanse for K= 00 
  • Pris på 20 eller 25 tror hun er like sannsynlige

 

  1. Beregn sannsynlighetsfordelingen for alternative kombinasjoner av pris og kvantum.

Sonja leser sitt finanspensum mellom jordbærkurvene. Derfor vil hun simulere salgsinntekten ved å trekke 20 lodd fra en kurv (loddet som trekkes legges tilbake i kurven før nytt lodd trekkes). Hun nummererer loddene fortløpende fra 1 til 20.

  1. Bestem forholdet mellom pris, kvantum og loddnumre.

Mellom to salg trekker Sonja 15 lapper med numrene 11, 20, 3, 7, 14, 19, 1, 3, 8, 17, 9, 8, 5, 10, 5.

  1. Hva er simulert hyppighet for salgsinntekt på minst kr 16 000? Hva er tilsvarende sannsynlighet i inngangsfordelingen?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern