Oppgave 4H.4

 

logo_enova_2.jpgEnova gir blant annet støtte til tiltak som bidrar til bedre energiutnyttelse. I tildelingskriteriene sine sier Enova:

”Støtteomfanget er direkte avhengig av prosjektets energimål samtidig som det skal være utløsende for økonomien i prosjektet. Prosjekter med internrente over 5,56 % inkludert omsøkt støtte blir normalt ikke prioritert av Enova.”

  1. Hvorfor tror du muligheten for støtte forutsetter at internrenten ikke overstiger en bestemt øvre grense?
  2. Hva synes du om å spesifisere en slik grense med to desimaler?
  3. Hva er problemet med å bruke internrente som sorteringskriterium?
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern